Khi bắt đầu sử dụng Omisell, bạn sẽ cần cài đặt các thông tin ban đầu về công việc bán hàng của mình để có thể vận hành và xử lý đơn hàng bằng Omisell. Những cấu hình cần cài đặt ban đầu trong Omisell là:
Cài đặt thông tin cá nhân
Cài đặt địa chỉ lấy hàng
Kết nối cổng thanh toán
Cài đặt cấu hình vận chuyển
Cài đặt thông tin trên nhãn vận chuyển
Cài đặt thông tin đơn vị đo đếm sản phẩm
Cài đặt thuế (áp dụng cho người dùng có cửa hàng bán lẻ muốn kê khai thông tin tài chính trên Omisell)
Cài đặt kích thước hộp đóng gói sản phẩm
Cài đặt quản lý nhân viên

Xem hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cấu hình tài khoản trong bài viết Hướng Dẫn Cài Đặt Cấu Hình Tài Khoản

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://omisell.com/vi-vn/huong-dan-su-dung-omisell/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!