Bạn nên lựa chọn kích thước hộp đóng gói sản phẩm tùy vào trọng lượng và thể tích của sản phẩm.

Để cài đặt kích thước hộp đóng gói sản phẩm, bạn vào Cài đặt -> Kích thước hộp -> Thêm mới.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!