Cài đặt địa chỉ lấy hàng để đơn vị vận chuyển xác định được vị trí lưu kho của sản phẩm.

Để cài đặt phần này, Chọn Cài đặt, sau đó chọn mục địa chỉ lấy hàng.
Chọn “Thêm mới” và điền các thông tin yêu cầu để thêm địa chỉ kho hàng của bạn

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!