Vào mục "Cài đặt" trong cột bên trái màn hình. Vào mục “Địa chỉ lấy hàng”, chọn “Thêm mới” để thêm địa chỉ kho hàng của bạn

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!