Cài đặt địa chỉ lấy hàng để đơn vị vận chuyển xác định được vị trí lưu kho của sản phẩm. Ngoài việc cài đặt địa chỉ lấy hàng tại đây thì khi kết nối các shop, hệ thống Omisell cũng sẽ tự động đồng bộ địa chỉ lấy hàng đã được cài đặt tại trên các shop đó để thêm vào phần lựa chọn địa chỉ lấy hàng khi có đơn hàng phát sinh. Xem cách cài đặt địa chỉ lấy hàng trong video:Để cài đặt phần này, Chọn Cài đặt, sau đó chọn mục địa chỉ lấy hàng.
Chọn “Thêm mới” và điền các thông tin yêu cầu để thêm địa chỉ kho hàng của bạn

__

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!