Cổng thanh toán là một dịch vụ trung gian thanh toán giữa người mua, người bán và các ngân hàng. Trong mỗi giao dịch thanh toán, mua hàng online & offline, người mua có thể dùng tài khoản ngân hàng để chi trả cho hoá đơn của mình và việc cài đặt cổng thanh toán để hỗ trợ việc này.

Sau khi cài đặt địa chỉ lấy hàng, bạn cần thiết lập Cổng thanh toán.

Bạn click vào Cài đặt -> Cổng thanh toánTại đây, Omisell kết nối với 3 cổng thanh toán là Vimo, mPOSNgân Lượng.

Cách kết nối với Vimo

Click vào Kết nối ở biểu tượng ví Vimo, tại đây, cửa sổ hiện ra thông báo điền Mã đối tác, Khóa kiểm tra dữ liệuKhóa mã hóa.Để lấy được những thông tin này, vui lòng liên hệ với Chăm sóc khách hàng của Vimo. Vimo sẽ yêu cầu bạn đưa những thông tin cần thiết để lấy mã liên kết với Omisell.

Sau khi có được hết thông tin cần thiết, điền đầy đủ vào ô trống các mã tương ứng rồi ấn Kích hoạt.

Cách kết nối với mPOS

Click vào Kết nối ở biểu tượng mPOS, tại đây, cửa sổ hiện ra thông báo điền Mã đối tác.Để lấy được những thông tin này, vui lòng liên hệ với Chăm sóc khách hàng của mPOS. mPOS sẽ yêu cầu bạn đưa những thông tin cần thiết để lấy mã đối tác liên kết với Omisell.

Sau khi có được hết thông tin cần thiết, điền đầy đủ vào ô trống mã đối tác rồi ấn Kích hoạt.

Cách kết nối với Ngân lượng

Click vào Kết nối ở biểu tượng Ngân lượng, tại đây, cửa sổ hiện ra thông báo điền Mã đối tác, Email nhận thông báoMật khẩu đối tác.Để lấy được những thông tin này, vui lòng liên hệ với Chăm sóc khách hàng của Ngân lượng. Ngân lượng sẽ yêu cầu bạn đưa những thông tin cần thiết để lấy mã liên kết với Omisell.

Sau khi có được hết thông tin cần thiết, điền đầy đủ vào ô trống các mã tương ứng rồi ấn Kích hoạt.

Sau khi hoàn tất kích hoạt cổng thanh toán, tiếp theo là cài đặt Cấu hình vận chuyển.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!