Để cài đặt Cấu hình in mã vận đơn, vào Cài đặt -> Cấu hình in

Bạn có thể lựa chọn cấu hình in tùy thuộc vào kích thước túi, hộp của đơn hàng theo những size sau đây:Sau khi cài đặt Cấu hình in, tiếp đến là bước lựa chọn đơn vị sản phẩm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!