Đơn vị sản phẩm giúp khách hàng phân loại được là cái, gói, chiếc, bộ…

Để cài đặt cấu hình đơn vị đo đến sản phẩm, bạn vào Cài đặt -> Cấu hình đơn vị -> Thêm mới để thêm đơn vị sản phẩm. Tùy chọn trạng thái để kích hoạt.Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!