Đơn vị sản phẩm giúp khách hàng phân loại được là cái, gói, chiếc, bộ…

Để cài đặt cấu hình đơn vị đo đến sản phẩm, bạn vào Cài đặt -> Cấu hình đơn vị -> Thêm mới để thêm đơn vị sản phẩm. Tùy chọn trạng thái để kích hoạt.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!