Hiện tại Omisell mới đang hỗ trợ xử lý đơn hàng sản phẩm số bằng cách đồng bộ sản phẩm số từ sàn Shopee về hệ thống và xử lý như đơn hàng bình thường. Còn các kênh bán khác hiện không hỗ trợ xử lý đơn hàng sản phẩm số.

Một số lưu ý khi bán sản phẩm số trên sàn Shopee:

Nếu sản phẩm số thuộc ngành hàng Voucher & Dịch vụ thì Shop cần đăng ký với Shopee theo Hướng dẫn cung cấp chứng từ đăng bán sản phẩm này và đăng bán sản phẩm theo yêu cầu đăng bán sản phẩm dịch vụ & Voucher như trong bài viết Điều Cần Lưu Ý Khi Đăng Bán Sản Phẩm Voucher & Dịch Vụ trên Shopee

Sản phẩm số không có file cứng gửi cho khách hàng mà muốn tự gửi hàng cho khách thì cần liên hệ với Shopee để mở kênh tự vận chuyển để xử lý đơn hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!