Để kết nối, GHTK sẽ cung cấp cho mỗi Shop một mã API Token Key riêng. Cách lấy mã:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Shop -> Chọn Sửa thông tin cửa hàngBước 2: Trong mục các thông tin cơ bản, Shop sẽ lấy được mã API Token KeySau khi lấy mã, bạn điền mã API Token Key và điền vào mục cấu hình vận chuyển để kết nối với hãng Giao Hàng Tiết Kiệm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!