Để lấy Token kết nối với hãng vận chuyển Giao Hàng Nhanh bạn làm theo các bước sau đây:
B1: Đăng nhập tài khoản Giao Hàng Nhanh
B2: Chọn vào tên tài khoản như trong hìnhB3: Màn hình hiện đầy đủ thông tin tài khoản và chọn vào nút "Xem" để lấy TokenB4: Copy Token để đưa vào phần Access Token trong mục "cấu hình vận chuyển" hãng vận chuyển Giao Hàng Nhanh trên Omisell để kêt nối
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!