Omisell cho phép người dùng có thể cập nhật giá bán của tất cả các sản phẩm trong một shop chỉ với 1 lần khai báo giúp tiết kiệm thời gian cập nhật giá cho sản phẩm. Để thực hiện điều này bạn làm theo các bước sau:
B1: Vào mục Sản phẩm đang bán >> chọn Cập nhật giáB2: Tại cửa sổ mới mở, chọn shop bạn muốn cập nhật giá, sau đó tải file excel cập nhật giá như mẫu lên rồi chọn Nhập fileMẫu file excel cập nhật giáCách điền file excel cập nhật giá:
SKU: mã SKU của sản phẩm trong shop được chọn
name: Tên sản phẩm
price_sale: giá cập nhật của sản phẩm
currency: Đơn vị tiền tệ của sản phẩm
B3: Sau khi file excel cập nhật giá được tải lên, hệ thống Omisell sẽ hiển thị bảng danh sách sản phẩm cập nhật giá bán. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa lại giá bán cập nhật 1 lần nữa nếu có sai sót rồi chọn Xác nhận cập nhật để lưu lạiB4: Hệ thống Omisell sẽ load lại giá bán được câp nhât. Khi hệ thống cập nhật xong chọn Đồng ý đẻ lưu lại giá vừa cập nhậtNếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!