Omisell xây dựng trang báo cáo tổng quan giúp bạn có cái nhìn tổng thể về việc bán hàng của mình. Từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý. Để xem ý nghĩa của từng bảng báo cáo trong Omisell bạn xem trong bài viết Báo cáo tổng quan

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://omisell.com/vi-vn/huong-dan-su-dung-omisell/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!