Trong mục "Tổng quát", bạn sẽ thấy 2 mục báo cáo"Doanh thu" và "Kho hàng bán chạy".


Để xem báo cáo tổng quan trên Omisell bạn cần chọn mốc thời gian cần xem báo cáo để có số liệu đúng yêu cầu.

Trong mục 'Doanh thu", hệ thống Omisell sẽ hiển thị biểu đồ doanh thu theo số tiền và tổng số đơn hàng thành công trong thời gian được chọn.

Trong phần bảng "Kho hàng bán chạy", bạn có thể xem các thông tin về "Kho hàng bán chạy"; "Sản phẩm bán chạy"; "Shop bán chạy" và báo cáo về "Nhân viên bán hàng" khi chọn các tab ở hàng ngang.

Ý nghĩa các bảng:

Bảng "Kho hàng bán chạy":Bảng thống kê các đơn hàng phát sinh trong thời gian được chọn và doanh thu tương ứng của từng kho hàng của bạn. Việc này có thể giúp bạn nắm được kênh bán hoặc vị trí địa lý bán hàng tốt trong thời gian được báo cáo.

Bảng "Sản phẩm bán chạy"Bảng thống kê đơn hàng theo từng sản phẩm và doanh thu tương ứng theo số đơn hàng đã phát sinh theo mốc thời gian bạn chọn. Dựa vào bảng bạn có thể biết được trong thời gian được báo cáo, sản phẩm nào bán chạy và sản phẩm nào ít được bán ra hơn để có điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.

Bảng "Shop bán chạy"Bảng hiển thị số đơn hàng phát sinh và doanh thu tương ứng ở từng shop online và cửa hàng bán lẻ truyền thống của bạn. Giúp bạn nắm được hiệu quả bán hàng của từng kênh bán và cũng như vị trí địa lý của cửa hàng nào có ưu thế hơn so với các cửa hàng còn lại.

Bảng "Nhân viên bán hàng"Khi bạn quản lý nhiều nhân viên telesale qua Omisell, phần bảng này sẽ giúp bạn nắm được doanh thu và số đơn hàng nhân viên telesale đó chốt được trong khoảng thời gian báo cáo. Bảng này giúp cho bạn có thể đánh giá được năng lực nhân viên để có những chính sách khen thưởng và những chương trình đào tạo cho phù hợp.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!