Omisell xây dựng trang báo cáo tổng quan giúp bạn có cái nhìn tổng thể về việc bán hàng của mình. Từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý.
Trong mục "Tổng quát", bạn sẽ thấy giao diện như hình dưới đây.Để xem báo cáo tổng quan trên Omisell bạn cần chọn mốc thời gian cần xem báo cáo để có số liệu đúng yêu cầu.

Ý nghĩa các bảng:

Bảng "Doanh thu":Trong bảng 'Doanh thu", hệ thống Omisell sẽ hiển thị biểu đồ doanh thu theo số tiền và tổng số đơn hàng thành công trong thời gian được chọn so với mốc thời gian trước đó.

Bảng Đơn hàng

Tổng đơn hàng so sánh giữa thời gian được chọn so với thời gian trước đóTổng quan về doanh thu
Trong mục Tổng quan về doanh thu sẽ thấy được chi tiết Doanh thu, Tổng chi phí, Lợi nhuận thực tế trong thời gian được chọn.
- Doanh thu: Doanh thu các đơn hàng trong khoảng thời gian được chọn, tổng giá trị tiền hàng đang bán (Không phải giá bán promotion)
- Tổng chi phí: Bao gồm giá vốn sản phẩm trong các đơn hàng và chi phí phát sinh cho các đơn hàng đó (Tổng chi phí = Tổng chi phí đơn hàng + Giá vốn + Tổng chi phí Ads)
- Lợi nhuận thực tế: Là số tiền lãi thực tế sau khi lấy doanh thu trừ tổng chi phí các đơn hàng.

Tổng quát về đơn hàng
Mục Tổng quát về đơn hàng sẽ đưa ra chi tiết các chi phí của đơn hàng phát sinh trong thời gian được chọn.
- Tổng chi phí đơn hàng: Chi phí phát sinh cho các đơn hàng (Giảm giá + Tổng phí + Phí vận chuyển + Phí xử lý + Tổng Thuế)
- Tổng số đơn: Tổng số đơn hàng phát thành công trong thời gian được chọn
- Giá trị đơn trung bình: Là giá trị trung bình trên tổng số đơn hàng (Công thức tính: Doanh thu chia trên Tổng số đơn).
- Giảm giá: Số tiền giảm giá trên tổng số đơn hàng
- Tổng phí: Tổng các loại phí trên kênh bán
- Phí vận chuyển: Phí vận chuyển các đơn hàng
- Phí xử lý: Tổng phí xử lý đơn hàng trong kho
- Tổng thuế: Tiền thuế (nếu có).
- Tổng thanh toán: Tổng thanh toán bằng các hình thức thu hộ, ATM, chuyển khoản,...

Tổng quát về chi phí
Mục Tổng quát về chi phí sẽ đưa ra các chi phí liên quan trong quá trình bán hàng của bạn.
- Tổng chi phí Ads: Tổng các chi phí chạy quảng cáo trong thời gian được chọn.
- Chi phí Ads Facebook.
- Chi phí Ads Google.
- Giá vốn: Giá trị hàng hóa khi nhập kho
- Chi phí khác.

Bảng "Kho hàng bán chạy":
Bảng thống kê các đơn hàng phát sinh trong thời gian được chọn và doanh thu tương ứng của từng kho hàng của bạn. Việc này có thể giúp bạn nắm được kênh bán hoặc vị trí địa lý bán hàng tốt trong thời gian được báo cáo.

Bảng "Sản phẩm bán chạy"
Bảng thống kê đơn hàng theo từng sản phẩm và doanh thu tương ứng theo số đơn hàng đã phát sinh theo mốc thời gian bạn chọn. Dựa vào bảng bạn có thể biết được trong thời gian được báo cáo, sản phẩm nào bán chạy và sản phẩm nào ít được bán ra hơn để có điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.

Bảng "Shop bán chạy"
Bảng hiển thị số đơn hàng phát sinh và doanh thu tương ứng ở từng shop online và cửa hàng bán lẻ truyền thống của bạn. Giúp bạn nắm được hiệu quả bán hàng của từng kênh bán và cũng như vị trí địa lý của cửa hàng nào có ưu thế hơn so với các cửa hàng còn lại.

Bảng "Nhân viên bán hàng"
Khi bạn quản lý nhiều nhân viên telesale qua Omisell, phần bảng này sẽ giúp bạn nắm được doanh thu và số đơn hàng nhân viên telesale đó chốt được trong khoảng thời gian báo cáo. Bảng này giúp cho bạn có thể đánh giá được năng lực nhân viên để có những chính sách khen thưởng và những chương trình đào tạo cho phù hợp.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!