Sau khi đơn hàng được “Tạo vận đơn” trong “Danh sách đơn hàng” thì bạn vào mục Vận đơn để theo dõi và quản lý việc giao hàng vận chuyển của mình như:
Tra cứu mã vận đơn
Trạng thái vận chuyển các đơn hàng

Các hành động cập nhật thông tin vận đơn

Với các vận đơn từ sàn TMĐT bạn cần chọn mục “Đồng bộ lại trạng thái vận đơn” để cập nhật trạng thái vận chuyển của vận đơn đó.
Khi các đơn hàng bị thay đổi thông tin (thực hiện thay đổi thông tin đơn hàng tại “Danh mục đơn hàng”) bạn cần chọn mục Đồng bộ lại nhãn vận đơnĐồng bộ lại hóa đơn trước khi in nhãn vận đơn và in hóa đơn để thông tin được cập nhật chính xác.
Với các đơn hàng từ các kênh bán khác, bạn cần cập nhật trạng thái vận đơn thủ công bằng cách chọn Cập nhật vận đơn. Tại cửa sổ mới mở cập nhật thông tin mã vận đơn, phí vận chuyển và cập nhật trạng thái.
Ngoài ra, có thể sử dụng tính nang Thay đổi hãng vận chuyển khi vận đơn có thay đổi hãng giao hàng.

Lưu ý: Trạng thái cập nhật của vận đơn để mặc định là “Đã bàn giao”, trường hợp vận đơn có vấn đề khác như cần chuyển hoản, bị hủy,… thì mục cập nhật trạng thái sẽ hiện các lựa chọn trạng thái khác để bạn cập nhật.

Các hành động quản lý vận đơn khác

In nhãn vận đơn

B1: Tích chọn đơn hàng cần in mã
B2: Bấm vào mục Hành động
B3: Chọn mục In nhãn vận đơn đã chọn
B4: Ở cửa sổ mới mở, bấm chọn Print để hoàn tất

Hủy vận đơn

Lưu ý: Việc hủy vận đơn chỉ có thể làm khi đơn hàng chưa giao cho bên vận chuyển. Khi đơn hàng đã giao cho bên vận chuyển ở trạng thái đang giao hàng thì không thể hủy được. Và việc hủy đơn hàng lúc này trên hệ thống Omisell là vô nghĩa.

B1: Tích chọn đơn hàng muốn hủy vận đơn
B2: Bấm vào nút 3 chấm dọc chọn Hủy đơn


B3: Tại cửa sổ mới mở chọn Hủy vận đơn để hoàn tất.

Vận đơn bị hủy có thể xem lại trong mục Hủy.

Bài viết liên quan:

>>> Cách tạo vận đơn trong hệ thống Omisell
>>> Thay đổi thông tin đơn hàng và những điều cần lưu ý
>>> Chi tiết và cách xử lý cập nhật đơn hàng