Ứng dụng đối soát thanh toán là ứng dụng giúp quản lý và theo dõi việc đối soát giao nhận hàng của bạn giúp bạn quản lý việc kinh doanh được dễ dàng hơn

1. Cài đặt ứng dụng Đối soát thanh toán:

Để sử dụng được ứng dụng Đối soát thanh toán bạn cần vào mục “Ứng dụng” chọn cài đặt app “Payment Reconciliation” theo hướng dẫn tại đây

2. Quản lý ứng dụng:

Cấp quyền thêm người vào ứng dụng:

B1: Tại ứng dụng, chọn mục Cài đặt >> Chọn Thêm người dùng.


B2: Tại cửa sổ mới mở, Chọn người dùng có trong dropdown list (được lấy về từ Omisell)
Lưu ý: Để thêm người dùng mới chưa có trong hệ thống Omisell, bạn cần thêm email của người đó trong mục Cài đặt quản lý nhân viên trước.

B3: Chọn Thêm người dùng >> Email người dùng được thêm sẽ hiện ở giao diện phía ngoài.

Xóa quyền người dùng ứng dụng đối soát thanh toán:

Để ngưng cấp quyền vào duyệt đối soát thanh toán cho một email, bạn chỉ cần click vào dấu 3 chấm dọc ở cuối dòng email muốn ngưng cấp quyền đó và chọn “Xóa”

Quản lý lịch sử đối soát:

Xem lịch sử đối soát:
Vào mục “Lịch sử đối soát” trong giao diện ứng dụng, tại đây sẽ liệt kê các thay đổi đối soát đã được thực hiện kèm thời gian thực hiện.

Xuất file đối soát:
Để xuất file đối soát, vào Lịch sử đối soát >> chọn biểu tượng tải xuống (cuối dòng tại mốc thời gian cập nhật đối soát muốn xem) >> Bạn sẽ tải về file excel tổng hợp các đơn đã được đối soát vào mốc thời gian đó.

Hủy lịch sử đối soát:
Để hủy các cập nhật đối soát cũ bạn chọn nút 2 mũi tên quay vòng tròn ở mốc thời gian đối soát để hủy cập nhật đối soát được thực hiện vào thời gian đó >> Trạng thái lịch sử cập nhật đó sẽ đổi thành Hủy cập nhật.

Trên đây là cách cài đặt ứng dụng Đối soát thanh toán, để biết cách sử dụng ứng dụng này bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng Đối soát (Payment Reconciliation) trên Omisell.

Bài viết liên quan:

>>> Đối soát thanh toán với hãng vận chuyển
>>> Đối soát thanh toán với các sàn TMĐT