Bài viết này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về các tính năng hiện có trên hệ thống Omisell.

1. Cài đặt cấu hình tài khoản

  • Thông tin cá nhân
  • Địa chỉ lấy hàng
  • Cổng thanh toán
  • Cấu hình vận chuyển
  • Kích thước hộp
  • Gói dịch vụ
  • Quản lý nhân viên
  • Tích hợp API

Xem chi tiết hướng dẫn cấu hình tài khoản

2. Kết nối kênh bán

Sau khi hoàn thành xong các bước thiết lập cơ bản, bạn cần kết nối kênh bán tại phần “Kết nối shop” ở thanh Menu bên trái màn hình. Việc này có ý nghĩa kết nối Shop của bạn với kênh bán lẻ và các kênh bán online (Tạo tên Shop, cấp quyền nhân viên,…).

Xem chi tiết hướng dẫn Kết nối kênh bán

3. Thêm và đăng bán sản phẩm

Tiếp theo là đến bước thêm mới và đăng bán sản phẩm. Bạn cần nhập đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm, tồn kho và đồng bộ với kênh bán.

Xem chi tiết hướng dẫn Thêm và đăng bán sản phẩm

4. Đồng bộ và quản lý tồn kho

Việc đồng bộ tồn kho sản phẩm giúp bạn quản lý bán hàng chính xác 100%. Bạn chỉ cần nhập đúng tồn kho từ các kho hàng đã cập nhật trên hệ thống Omisell. Nếu bạn có nhiều sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau, bạn cũng có thể đồng bộ lên hệ thống Omisell để quản lý chỉ trên một nền tảng.

Xem chi tiết hướng dẫn Đồng bộ và quản lý tồn kho

5. Đồng bộ và quản lý đơn

Việc đồng bộ và quản lý đơn hàng trên Omisell giúp cho người bán có thể kiểm soát về đơn hàng, số lượng sản phẩm bán ra trên tất cả kênh bán của mình. 

Xem chi tiết hướng dẫn Đồng bộ và quản lý đơn

6. Tạo và quản lý vận đơn

Cũng giống như quản lý đơn, việc quản lý vận đơn trên Omisell giúp bạn kiểm soát lượng hàng ra vào kho của mình. Tất cả trạng thái của đơn hàng đều được cập nhật trên hệ thống Omisell để bạn dễ dàng đối soát.

Xem chi tiết hướng dẫn Tạo và quản lý vận đơn

7. Tích hợp ứng dụng

Hệ thống Omisell cho phép bạn tích hợp những ứng dụng hỗ trợ việc quản lý bán hàng của mình trở nên hoàn thiện nhất. Mỗi ứng dụng có một vai trò riêng mà người bán cần như vận chuyển, quản lý sổ quỹ, ứng dụng đối soát số tiền, quản lý đơn hàng chuyển hoàn,…

Xem chi tiết hướng dẫn Tích hợp ứng dụng

8. Hóa đơn & Thanh toán

Cuối cùng là tính năng Hóa đơn & Thanh toán trên Omisell. Hiện nay, Omisell đưa ra 3 gói dịch vụ phù hợp với tất cả những người đang bán hàng đa kênh.

Xem chi tiết hướng dẫn về Hóa đơn & Thanh toán