Bắt đầu từ 0h ngày 13/7/2021, Omisell thay đổi quy trình xử lý đơn hàng đối với những đơn từ Haravan. Cụ thể, các đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Haravan về hệ thống Omisell theo thời gian thực như các sàn TMĐT.

Quy trình cụ thể là:

  • Đối với các đơn hàng chưa xác minh, chưa duyệt thì trạng thái đơn hàng trên Omisell sẽ hiện là “Chờ xác nhận
  • Khi đơn đã xác minh thì trạng thái đơn về “Đã duyệt
  • Sau khi đơn hàng về trạng thái Đã duyệt, quy trình xử lý diễn ra như bình thường.
  • Đối với đơn hàng huỷ thì hệ thống Omisell cũng đồng bộ huỷ theo thời gian thực (realtime).
  • Trạng thái thanh toán cũng sẽ được đồng bộ từ Haravan về Omisell như thông thường.

Việc thay đổi thông tin đơn hàng đã phát sinh, Omisell hỗ trợ các thay đổi như sau:

  • Trạng thái thanh toán.
  • Thông tin người mua (tên, địa chỉ, số điện thoại).
  • Thêm mới sản phẩm vào đơn hàng.

Các trường hợp bạn muốn thay đổi sản phẩm đã tồn tại trong đơn, sửa số lượng sản phẩm đều chưa được hỗ trợ, bạn cần huỷ đơn hàng cũ trên Haravan và tạo đơn hàng mới (Sao chép).

Nhà bán hàng cần làm theo hướng dẫn sau:

Để có thể đồng bộ quy trình mới khi xử lý đơn hàng từ Haravan, nhà bán hàng vui lòng liên kết lại kênh bán Haravan tại đây (chú ý: bạn không cần xoá liên kết đang tồn tại, hệ thống sẽ tự động cập nhật). Nếu nhà bán hàng không thay đổi theo quy trình trên thì tồn kho sẽ không chính xác và có thể dẫn đến oversell, gây ra sai sót trong quá trình vận hành.

Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình thao tác, khách hàng liên hệ kênh hỗ trợ https://t.me/omisell để được hỗ trợ nhanh nhất.

Quý khách hàng có thể vào link https://omisell.com/vi-vn/blog/category/cap-nhat-tu-omisell/ để cập nhật các tính năng sản phẩm và thông tin mới nhất.