Việc thiết lập thời gian vận hành đồng nghĩa với việc tạo shipment tự động. Hệ thống sẽ tự đồng bộ đơn hàng và thời gian xử lý đơn hàng theo tùy chỉnh của người bán.

Để thiết lập thời gian vận hành trên Omisell, hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phần “Kết nối Shop” -> Click vào dấu ba chấm tương ứng với shop mà bạn muốn cài đặt thời gian

Bước 2: Tùy chỉnh thời gian vận hành

  • Lựa chọn múi giờ
  • Cấu hình thời điểm đồng bộ đơn hàng: Bạn được thêm tối đa 4 khung giờ đồng bộ đơn khác nhau. Hệ thống Omisell sẽ đồng bộ mỗi 8 giờ kể từ thời điểm đồng bộ cuối cùng nếu bạn không cấu hình.
  • Thời gian xử lý đơn hàng: Thiết lập thời gian làm việc cho việc xử lý hoàn tất đơn hàng

Sau khi thiết lập thời gian, ấn Lưu để hoàn tất.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Các bước bắt đầu sử dụng hệ thống Omisell
>>> Tổng quan các tính năng hệ thống Omisell
>>> Cách sử dụng Omisell để quản lý tồn kho đa kênh hiệu quả