Thấu hiểu các vấn đề của đơn hàng có thể xảy ra trong suốt quá trình vận hành bán hàng như:

  • Đơn hàng huỷ bất thường: Đơn hàng bị huỷ khi đang xử lý trong kho. Bạn cần theo dõi các đơn hàng để không bàn giao cho hãng vận chuyển (đặc biệt là các hãng không scan ngay khi nhận hàng).
  • Đơn hàng rủi ro giao trễ: Đơn hàng sắp đến hạn bàn giao hàng (trong vòng 8 tiếng trước khi đến hạn). Bạn cần theo dõi các đơn hàng này để đốc thúc bộ phận kho xử lý đơn hàng.
  • Đơn hàng rủi ro bàn giao: Kho đã giao cho đối tác vận chuyển nhưng trạng thái đơn trên kênh bán hoặc hãng vận chuyển không được ghi nhận. Bạn cần gửi khiếu nại kèm theo biên bản bàn giao hàng có ký nhận hàng của bưu tá để được xử lý.
  • Đơn hàng rủi ro nhận hoàn: Hãng vận chuyển hoặc kênh bán đã cập nhật trạng thái hoàn thành công tuy nhiên kho chưa nhận được hàng hoàn. Bạn cần kiểm tra với bộ phận kho hoặc gửi khiếu nại trong vòng 24h để được hỗ trợ.
  • Đơn hàng tạo vận đơn thất bại: Đơn hàng không thể tạo vận đơn để kho đóng gói do hết hàng, hệ thống hãng vận chuyển gặp sự cố... Bạn cần xử lý để vận đơn được tạo tuỳ theo lý do tạo vận đơn thất bại.
Chuyên trang đơn hàng gặp vấn đề trên hệ thống Omisell

Chúng tôi cung cấp chuyên trang "Đơn hàng gặp vấn đề" để khách hàng có thể theo dõi, xử lý các đơn hàng này tránh các rủi ro có thể xảy ra như mất mát, thất lạc hoặc bị sàn phạt do huỷ đơn hoặc không thể khiếu nại do quá hạn xử lý theo quy định.