1. Tạo đơn mua hàng

Việc tạo đơn mua hàng trên Omisell nhằm giúp bạn theo dõi và quản lý đặt hàng nhập về kho của mình một cách chi tiết. Để thực hiện nhập thông tin đơn mua hàng nhập kho này bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

B1: Vào mục Kho sản phẩm
B2: Chọn mục Quản lý mua hàng
B3: Click nút Tạo đơn mua hàng ở góc trên bên phải màn hình
B4: Ở cửa sổ mới mở, điền các thông tin về đơn hàng
B5: Sau khi điền xong thông tin, click nút Đặt hàng để lưu thông tin đơn đặt hàng

2. Cập nhật tình trạng mua hàng

B1: Vào mục Kho sản phẩm
B2: Chọn mục Quản lý mua hàng
Tại danh sách các đơn mua hàng tại đây bạn sẽ cập nhật được các trạng thái của đơn đặt mua hàng này để dễ dàng quản lý hơn.

Lưu ý: Trong mục này bạn cần cập nhật tình trạng mua hàng vào kho bằng việc thay đổi trạng thái mua hàng:

Nếu đơn hàng đang trong trạng thái Đang vận chuyển mà bạn đã nhận hàng tại kho thì bạn cần vào mục dấu 3 chấm dọc ở cuối đơn hàng để thay đổi trạng thái sang Đã nhận hàng >> trạng thái đơn hàng được cập nhật sẽ chuyển thành Đã nhận tại kho.
Hoặc chọn Hủy đơn hàngkhi đơn đặt hàng không được thực hiện >> trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành Đã hủy

Nếu sản phẩm đang trong trạng thái Đã nhận tại kho bạn cần cập nhật trạng thái để nhập hàng vào kho bằng cách click vào chi tiết đơn hàng để cập nhật tồn kho

Trong giao diện tiếp theo, click chọn dấu 3 chấm dọc ở tên sản phẩm trong đơn hàng và chọn Cập nhật tồn kho

Ở cửa sổ mới hiện, cập nhật số lượng sản phẩm nhập kho thực tế vào kèm ghi chú (người kiểm, ngày kiểm hàng, lỗi sản phẩm hoặc ghi khác nếu có) sau đó chọn Cập nhật để hoàn tất.

Sau bước này, trạng thái đơn hàng mua sẽ đổi thành Đang kiểm tại kho.

Nếu sản phẩm đang trong trạng thái Đang kiểm tại kho để thay đổi trạng thái sang Nhập kho thành công thì trong trang chi tiết đơn hàng (như trong ảnh minh họa bên trên) bạn có thể click vào mục Xác nhận hoàn thành. Hoặc bên ngoài danh sách các đơn mua hàng bên ngoài bấm chọn Xác nhận hoàn thành trong nút 3 chấm dọc phía cuối thông tin đơn hàng

Có thể bạn quan tâm:

>>> Quản lý nhà cung cấp

>>> Quản lý sản phẩm

>>> Cách thêm và đồng bộ sản phẩm đa kênh trên Omisell