Bạn có thể chỉnh sửa thông tin kho sản phẩm hàng loạt thông qua Excel như sau:

Bước 1: Vào kho sản phẩm > chọn sản phẩm > Chỉnh sửa

Bạn cần chuẩn bị file chỉnh sửa trước rồi thực hiện bước này. Hệ thống sẽ cập nhật tất cả những sản phẩm có trên file chỉnh sửa.

chỉnh sửa nhiều sản phẩm 1
Hệ thống hiện popup tải file excel & cập nhật file excel

chỉnh sửa nhiều sản phẩm omisell 2
Bước 2:Xem lại danh sách sản phẩm được cập nhật & Xác nhận

File excel cho phép bạn cập nhật các thông tin (barcode, name, cost_price, net_price, currency, volume, weight).

Bạn chú ý không chỉnh sửa SKU của sản phẩm vì đây là cơ sở để hệ thống cập nhật các thông tin khác.

chỉnh sửa nhiều sản phẩm omisell 3
Sau đó bạn chọn Cập nhật tất cả, hệ thống sẽ xử lý và cập nhật thông tin sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Các lỗi gặp phải khi thêm sản phẩm

>>> Cách thêm và đồng bộ sản phẩm đa kênh trên Omisell

>>> Cập nhật giá bán đa kênh cho các sản phẩm