Bán hàng online không tránh khỏi việc bạn phải nhận một số đơn hàng hoàn từ người mua vì nhiều lý do. Tuy nhiên, khi bạn ở quy mô lớn thì việc này không hề đơn giản để kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về quy trình, cách thức sử dụng hệ thống Omisell để kiểm soát, đối soát đơn hàng hoàn.

1. Đầu tiên bạn cần cài đặt ứng dụng Hoàn Trả trên kho ứng dụng của hệ thống Omisell theo hướng dẫn
2. Thực hiện quy trình nhận hàng hoàn trên ứng dụng Hoàn trả.
  • Tất cả đơn hàng hoàn đều được hệ thống ghi nhận vào ứng dụng này, bạn có thể theo dõi đơn đang trong quá trình hoàn và đã hoàn thành công.
  • Khi bạn nhận được gói hàng hoàn từ hãng vận chuyển, bạn cần lập bảng kê ghi nhận các đơn hàng hoàn này trên hệ thống sau đó in biên bản để đối tác vận chuyển ký nhận, đồng thời hệ thống cũng ghi nhận các mã vận đơn đã được nhận hoàn thành công chờ kiểm thực tế.
  • Bạn Hoàn trả để kiểm từng đơn hàng và ghi nhận số lượng thực nhận theo từng đơn hàng, số lượng hàng hư hỏng nếu có.
  • Khi bạn xác nhận số lượng sản phẩm cho từng đơn hàng, hệ thống sẽ tự động cộng tồn kho tương ứng cho các sản phẩm này.

Xem chi tiết về cách sử dụng ứng dụng ứng dụng Hoàn trả

3. Đối với khách hàng đang quản lý tồn kho tại các kho của đối tác hoặc sử dụng phần mềm bên thứ 3 khác để quản lý tồn kho.
  • Khi bạn xác nhận đã nhận hoàn trên Omisell thì hệ thống sẽ ghi nhận hóa đơn hoặc đơn hàng hoàn lên hệ thống của đối tác, tồn kho trên hệ thống của đối tác cũng tăng tương ứng với thông tin đơn hàng hoàn.
  • Khi bạn kiểm thực tế và phát hiện chênh lệch so với đơn hàng gốc, bạn cần làm biên bản điều chỉnh tồn kho để thực hiện trên hệ thống của đối tác thứ 3.
  • Trường hợp bạn sử dụng kho Boxme thì bạn không cần làm các bước trên vì hệ thống Boxme sẽ ghi nhận và điều chỉnh tồn kho tự động theo thực tế. Bạn có thể xem các báo cáo này trên hệ thống Boxme & Omisell.

Có thể bạn quan tâm: 

>>> Cách sử dụng ứng dụng hoàn trả trong Omisell

>>> Quản lý đơn hàng trên Omisell

>>> Các lưu ý về đơn hàng trên Omisell