Vào mục Sản phẩm đang bán, bạn sẽ thấy giao diện như hình thể hiện danh sách các sản phẩm cùng những thông tin liên quan như tồn kho, trạng thái đồng bộ liên kết kho (đã liên kết hay chưa liên kết với hệ thống Omisell),…


Để quản lý được  tồn kho sản phẩm đang đăng bán trên đa kênh bán qua hệ thống Omisell bạn cần phải liên kết sản phẩm đang đăng bán với sản phẩm trong kho hàng đang liệt kê trên hệ thống Omisell. Để liên kết sản phẩm đang đăng bán vào danh sách sản phẩm tồn kho bạn cần làm theo các bước dưới đây:

B1: Trong mục Sản phẩm đăng bán và mục Chưa được liên kết

B2: Tại dòng sản phẩm đang đăng bán muốn liên kết tồn kho trên hệ thống Omisell, bấn dấu cộng ở cuối dòng để tạo mới sản phẩm này vào tồn kho (Chỉ áp dụng với sản phẩm đăng bán chưa có trong danh sách sản phẩm tại kho trên hệ thống)

Ngoài ra, bạn cũng có thể tra cứu các sản phẩm đã Ngừng bán, Bị khóa hay Đã xóa tại các mục còn lại trong phần Các sản phẩm đang bán này.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Sửa thông tin sản phẩm hàng loạt (bằng Excel) trên Omisell
>>> Cách cập nhật giá bán cho nhiều sản phẩm
>>> Cập nhật giá bán đa kênh cho các sản phẩm