Việc quản lý danh sách nhà cung cấp sẽ giúp bạn quản lý được nguồn hàng và đầu vào sản phẩm của kho hàng của mình. Thông tin này sẽ được update trong đơn nhập hàng vào kho giúp bạn kiểm soát đầu vào hàng hóa của mình một cách rõ ràng hơn

Để quản lý danh sách nhà cung cấp của bạn trên Omisell, bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Thêm nhà cung cấp mới

B1: Vào mục Kho sản phẩm
B2: Chọn Quản lý nhà cung cấp
B3: Bấm chọn Thêm nhà cung cấp ở góc trên bên phải màn hình
B4: Tại cửa sổ mới mở, điền các thông tin của nhà cung cấp theo yêu cầu
B5: Sau khi nhập xong thông tin nhà cung cấp, bấm chọn Cập nhật để hoàn tất.

2. Thay đổi thông tin nhà cung cấp

B1: Vào mục Kho sản phẩm
B2: Chọn Quản lý nhà cung cấp
B3: Trong danh mục các nhà cung cấp hiện tại, chọn nhà cung cấp muốn thay đổi thông tin và click vào biểu tượng chiếc bút (edit) ở gần cuối dòng
B4: Trong cửa sổ mới hiện ra sẽ là thông tin hiện tại của nhà cung cấp, nhập lại thông tin cần thay đổi của nhà cung cấp trong cửa sổ này.
B5: Sau khi nhập xong thông tin cần thay đổi của nhà cung cấp, bấm Cập nhật để hoàn tất

3. Xóa nhà cung cấp

B1: Vào mục Kho sản phẩm
B2: Chọn Quản lý nhà cung cấp
B3: Trong danh mục các nhà cung cấp hiện tại, chọn nhà cung cấp muốn xóa rồi click vào biểu tưởng ba chấm dọc ở cuối dòng rồi chọn Xóa


B4: Ở cửa sổ mới hiện, chọn Đồng ý để hoàn tất bước xóa nhà cung cấp. Nếu thay đổi quyết định xóa thì chọn Hủy.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Quản lý sản phẩm
>>> Hướng dẫn sử dụng hệ thống DMS trên Omisell
>>> Hướng dẫn kết nối Omisell cho khách hàng sử dụng KiotViet