Trong ứng dụng Hoàn trả, trong mục Đơn hàng giao thất bại, bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng chưa giao.
Chọn đơn hàng giao thất bại cần cập nhật trạng thái, bấm chọn vào biểu tượng điện thoại hoặc mã vận đơn .

đơn hàng giao thất bại 1
Trong cửa sổ mới mở, thay đổi trạng thái của đơn giao thất bại, thêm ghi chú cho đơn hàng (nếu cần) và chọn Xác nhận để lưu lại thay đổi

đơn hàng giao thất bại 2


Có thể bạn quan tâm:

>>> Hướng dẫn Đối soát thanh toán với hãng vận chuyển trên Omisell

>>> Ứng dụng chuyển hoàn

>>> Quản lý đơn hàng hoàn trả