Như chúng tôi từng chia sẻ, có nhiều kịch bản có thể dẫn tới oversell, nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bao gồm cả bên trong lẫn bên ngoài. Thật sự bất khả thi nếu tìm hướng xử lý để đảm bảo cam kết 100% nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất để giảm thiểu khả năng oversell xảy ra.

Kịch bản 1: Khi sản phẩm tham gia flashsale Shopee

Có hai loại tồn kho trên hệ thống shopee:

  • Tồn kho thông thường (Normal stock)
  • Tồn kho dự trữ (Reserved stock)

Tồn kho của sản phẩm tham gia các chiến dịch khuyến mại của Shopee sẽ bị khoá (dự trữ) theo số lượng mà bạn đăng ký hoặc được duyệt.

Sau khi kết thúc chiến dịch, tồn kho còn lại nếu chưa bán hết sẽ tự động cộng trở lại với tồn kho thông thường. Số lượng được cộng trở lại này sẽ không được Omisell kiểm soát.

Vậy làm thế nào để kiểm soát?

Bạn cần quản lý các sản phẩm tham gia chiến dịch trên Shopee trên hệ thống của Omisell bằng cách đăng ký thông tin các sản phẩm trước khi chiến dịch diễn ra hoặc đồng bộ sản phẩm từ Shopee để hệ thống Omisell có thể ghi nhận được chính xác số lượng tồn kho đã được Shopee dự trữ theo thời gian.

Tuy nhiên việc này vẫn có khả năng bất đồng bộ do có những thay đổi trực tiếp trên hệ thống Shopee mà chúng tôi không nhận được thông tin. Bạn nên đồng bộ lại tồn kho khi chiến dịch kết thúc cho các sản phẩm này.

Kịch bản 2: Sản phẩm tham gia chiến dịch của Lazada

Nếu sản phẩm tham gia chiến dịch khuyến mại (flashsale), Lazada sẽ tạm giữ (khoá) số lượng tồn đăng ký. Số lượng tồn bị tạm giữ bởi chương trình được Lazada cung cấp trong API chi tiết sản phẩm như ví dụ dưới đây:

channelInventories": [
         {
           "channelName": "4a9198e3-9b40-44d2-a6b6-863696c42f74",
           "startTime": "2022-05-28 00:00:00",
           "endTime": "2022-05-30 23:59:59",
           "sellableQuantity": 1

Bạn không thể cập nhật số lượng tồn kho khả dụng (sellable quantity) nhỏ hơn số lượng bạn đăng ký chương trình khuyến mại trong thời gian này.

Mã lỗi khi bạn thực hiện việc này (LAZADA: E212: Update sku price quantity error).

Vậy oversell xảy ra khi nào? Khi bạn vẫn đang thực hiện bán hàng trên các kênh khác và có thể bán quá số lượng đăng ký chương trình với Lazada trong khi hệ thống không thể cập nhật số lượng nhỏ hơn số bạn đã đăng ký.

Ví dụ:

Sản phẩm A bạn có stock 100 và đăng ký với Lazada với số lượng 50. Lazada sẽ khoá số tồn 50 cho chương trình.

Tồn kho khả dụng có thể bán của bạn trên các kênh vẫn là 100. Như vậy bạn có thể bán đi 60 sản phẩm trước khi chương trình diễn ra nhưng không thể cập nhật số tồn khả dụng 40 vào hệ thống của Lazada.

Làm thế nào để kiểm soát?

Bạn cần cài đặt tồn kho nâng cao theo thời gian với các sản phẩm tham gia chiến dịch để hệ thống có thể phân bổ chính xác số tồn đã được đăng ký với kênh bán. Như vậy tồn kho sẽ được tạm giữ cho kênh bán Lazada cho đến khi chương trình diễn ra.

Kịch bản 3: Đơn hàng bị huỷ/hoặc Lazada giải phóng tồn kho tạm giữ cho các đơn chưa thanh toán

Khi đơn hàng bị huỷ hoặc đơn hàng lazada chưa thanh toán quá 30 phút, số lượng tồn kho sẽ được cộng trở lại cho các sản phẩm trong đơn hàng.

Khi oversell xảy ra, số lượng tồn trên Omisell là -1 thì hệ thống sẽ cập nhật số tồn lên kênh bán là 0(hết hàng).

Sau khi người mua huỷ đơn hoặc qua 30 phút của đơn chưa thanh toán, hệ thống trên kênh bán sẽ tự động cộng số lượng tương ứng với đơn hàng bị huỷ (từ 0->1) và tiếp tục bán cho đến khi nhận được sự kiện cập nhật tồn kho tiếp theo đến từ hệ thống Omisell.  Thông thường sẽ mất vài giây để thực hiện thành công việc này và đơn hàng hoàn toàn có thể phát sinh đặc biệt trong những chương trình flashsale.

Vậy làm thế nào để kiểm soát?

Các sản phẩm tham gia khuyến mại cần cài đặt tồn kho đệm (safety stock) để xử lý những trường hợp này.

Cài đặt tồn kho đệm (safety stock)

Kịch bản 4: Đồng bộ tồn kho lỗi lên kênh bán

Thỉnh thoảng, các sản phẩm có thể bị khoá/lỗi liên kết dẫn tới không thể đồng bộ tồn kho.

Vậy làm thế nào để kiểm soát?

Hệ thống omisell luôn cảnh báo các sản phẩm không thể đồng bộ tồn kho ngay trên hệ thống thông báo khi đăng nhập. Bạn có thể trao đổi với nhân viên hỗ trợ để hiểu rõ cách xử lý.

Kịch bản 5: Lỗi API ( ngoài khả năng kiểm soát) / Đơn hàng phát sinh quá nhanh.

Khi đơn hàng được đặt trên kênh bán (sàn), đơn sẽ được đồng bộ về hệ thống của Omisell và tồn kho sẽ được cập nhật lên các kênh bán khác. Quá trình này có thể mất vài giây để hoàn thành thông qua API và phụ thuộc vào tốc độ của API của kênh bán.

Trong trường hợp phát sinh đồng thời nhiều đơn hàng ở các kênh bán khác nhau trong cùng một thời điểm mà tồn kho chỉ còn 1 sản phẩm thì oversell sẽ xảy ra.

Trường hợp này cũng có thể xảy ra nếu kênh bán kết nối vào hệ thống Omisell không được đồng bộ realtime (các kênh không hỗ trợ webhook).

Ví dụ:

Bạn có sản phẩm A với tồn kho là 1 trên Lazada, Shopee và website do bạn tự phát triển. Khi đơn trên website phát sinh lúc 12:00 tuy nhiên đến 12:30 hệ thống mới đồng bộ đơn hàng theo lịch được cài đặt. Trong khoảng thời gian 30 phút này, hoàn toàn có thể phát sinh đơn hàng ở 2 kênh bán còn lại là Shopee và Lazada. Như vậy Oversell đã xảy ra và nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi do các giới hạn về hệ thống API của website bạn tự phát triển.

Kết luận:

Ngoài các kịch bản trên, có thể có những yếu tố không lường trước khác trong tương lai cũng có thể gây ra tình trạng bán quá mức. Do hệ thống đối tác luôn cập nhật theo thời gian nên đòi hỏi phải cập nhật và bảo trì liên tục để hạn chế tối đa các vấn đề bán chạy quá mức (oversell).

Chúng tôi cam kết luôn đồng hành và cố gắng để giảm tối đa khả năng oversell có thể diễn ra trong tương lai bằng việc liên tục cải tiến sản phẩm và đưa ra các khuyến nghị, tính năng quản lý với các sản phẩm tham gia chương trình khuyến mại.