Kết nối các kênh bán giúp bạn dễ dàng quản lý việc bán hàng trên đa kênh.

Chọn mục Kết nối shop, bạn sẽ thấy giao diện hiện ra như hình dưới đây:


Ở mục đầu tiên, chọn Mạng xã hội và bán lẻ và chọn kênh bán bạn muốn kết nối với Omisell. Hiện Omisell có thể kết nối với các mạng xã hội Facebook và Instagram và kết nối shop bán lẻ truyền thống, shop B2B, Cashbag, Accesstrade.
Lưu ý: Việc kết nối kênh bán trên mạng xã hội và bán lẻ này này chỉ mang tính chất khai báo để hệ thống Omisell nhận biết sản phẩm nào bạn đang bán trên kênh nào chứ không đồng bộ đăng bán lên được các kênh đó. 


Sau khi chọn kênh bán muốn kết nối, màn hình sẽ hiện ra bảng điền thông tin của shop online bạn muốn liên kết đó theo các mục:
Tên shop
Đơn vị tiền tệ

Riêng đối với kênh bán Accesstrade sẽ cần thêm thông tin tên người dùng và Token Key

Nhập các thông tin cần thiết, sau đó chọn “Kết nối”. Khi bạn nhìn thấy tên gian hàng của mình ở list cửa hàng online phía dưới nghĩa là việc kết nối đã thành công.

Sau khi kết nối xong, cần thao tác liên kết địa chỉ lấy hàng và lựa chọn có đồng bộ tồn kho, đơn hàng, tự động tạo vận đơn để cập nhật tình trạng bán hàng trên các shop vừa kết nối trên hệ thống Omisell
Lưu ý: Đối với các cửa hàng bán lẻ truyền thống và kênh bán mạng xã hội, để có thể “Tự động tạo vận đơn” trên hệ thống Omisell thì cần tạo điều kiện ưu tiên vận chuyển trong mục kết nối hãng vận chuyển xem chi tiết tại mục cuối bài viết hướng dẫn Cách kết nối hãng vận chuyển trong Omisell

Bài viết liên quan:

>>> Kết nối các sàn thương mại điện tử

>>> Kết nối các nền tảng mua sắm

>>> Cách kêt nối các kênh bán trên Omisell