Hủy đơn hàng tưởng chừng như một hành động đơn giản tuy nhiên khi vận hành bán hàng đa kênh, bạn cần tìm hiểu chính sách bán hàng của từng kênh để có những quyết định chính xác.

1. Bạn có thể hủy đơn hàng trên Omisell và giữ nguyên trạng thái đơn hàng trên kênh bán.

Việc này thực hiện khi bạn muốn đồng bộ lại thông tin đơn hàng trên kênh bán về Omisell sau khi có những chỉnh sửa đơn tại kênh bán.

2. Hủy đơn hàng trên Omisell & hủy cả đơn trên kênh bán.

Bạn có thể thực hiện việc này ngay trên Omisell với lựa chọn ngay trên màn hình xác nhận hủy đơn.


Bạn thực hiện việc này khi hàng đã hết, hoặc người mua hủy đơn hàng… Tuy nhiên, một số sàn sẽ tính tỷ lệ hủy đơn này để ghi nhận vào uy tín của người bán. Bạn cần hạn chế các lý do không phải do người mua để giữ uy tín bán hàng và thương hiệu.

3. Hủy đơn hàng và hủy cả vận đơn đang xử lý.

Việc này diễn ra khi bạn thấy rằng có rủi ro trong việc tiếp tục thực hiện đơn hàng này đến với người mua. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng việc hủy đơn này cần kiểm tra đầy đủ tình trạng vận đơn đang xử lý.

Nếu bạn thực hiện đúng quy trình đóng gói trên hệ thống Omisell thì khi hủy đơn hàng, vận đơn thì khi đóng gói hoặc bàn giao hàng, chúng tôi sẽ thông báo để dừng việc giao đơn hàng này sang đối tác vận chuyển. Trường hợp bạn thực hiện không đúng, đơn hàng có thể giao đi đến tay người mua mà hệ thống không thể dừng lại.

Hệ thống sẽ thông báo việc hủy đơn thành công hay không ngay khi bạn thực hiện.


Bài viết liên quan:

>>> Cách tạo vận đơn trong hệ thống Omisell

>>> Vận đơn – dõi việc vận chuyển

>>> Thông báo thay đổi quy trình xử lý đơn hàng Haravan trên Omisell