Ứng dụng đối soát giúp bạn có thể theo dõi được các tình trạng đơn hàng để đối soát với các đơn vị vạn chuyển và các sàn TMĐT.

Để sử dụng ứng dụng đối soát trong Omisell bạn cần vào mục Ứng dụng >> Đối soát >> Cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công tại tên ứng dụng chọn Chi tiết.

Tại giao diện ứng dụng chọn Đơn hàng giao thành công để xem bảng danh sách các đơn hàng.

Tại bảng danh sách đơn hàng sẽ có danh sách các đơn hàng chia theo 3 mục: Tất cả, Chờ đối soát, đã đối soát.

Dựa theo các đơn hàng cần đối soát này mà ta có thể thực hiện các hành động duyệt đối soát như sau:

Tại giao diện này, bạn có thể xem được các đơn hàng đang chờ được đối soát từ các kênh bán và các đơn vị vận chuyển.

Duyệt đối soát

Để duyệt đối soát đơn hàng, bạn cần nhập file excel đối soát theo các bước dưới đây:
B1: Trong giao diện ứng dụng, chọn Đối soát bằng file Excel


B2: Nhập file excel đối soát theo mẫu

Cách nhập:
Cột "#": Số thứ tự của các đơn hàng
Cột Mã đơn hàng: Điền mã đơn hàng được duyệt trong danh sách các đơn cần duyệt đối soát
Cột Mã vận đơn: Điền mã vận đơn của đơn hàng cần duyệt đối soát
Cột COD thực nhận: Số tiền thu COD của đơn hàng thực nhận. Trường hợp đơn hàng không phát sinh thu phí COD thì điền 0
Cột Hình thức thanh toán: điền hình thức thanh toán bằng tiền mặt (cash) hay chuyển khoản (transfer)
Cột Số tài khoản: Điền số tài khoản nhận thanh toán (nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản)
Cột Thời gian đối soát: Điền thời gian thực hiện đối soát để tiện tra cứu

B3: Sau khi file đối soát được tải lên, chọn bắt đầu đối soát

B4: Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ cho biết trạng thái đối soát. Sau khi hệ thống đối soát thành công thì chọn Đồng ý để kết thúc

Đơn hàng được đối soát sẽ được đổi trạng thái thành Đã đối soát như hình dưới đây

Có thể bạn quan tâm:

>>> Hướng dẫn Đối soát thanh toán với hãng vận chuyển trên Omisell
>>> Hướng dẫn đối soát thanh toán với các sàn TMĐT với Omisell
>>> Đổi trả hàng hóa & những điều cần lưu ý