Kết nối Omisell với các kênh bán để giúp bạn dễ dàng quản lý bán hàng đa kênh. Omisell cho phép bạn kết nối với nhiều kênh bán, vì vậy bạn có thể quản lý tất cả cửa hàng chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Đây là hướng dẫn giúp bạn có thể kết nối Omisell với cửa hàng Shopify của mình.

Cách 1: Kết nối từ Omisell

Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn “Kết nối Shop” từ menu bên trái

Bước 2: Chọn Nền tảng mua sắm

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết về cửa hàng Shopify của bạn

Bước 4: Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào “Kết nối”. Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập của Shopify. Vui lòng đăng nhập và nhấp vào “Install App” để kết nối cửa hàng. Khi quá trình hoàn tất, bạn có thể thấy cửa hàng của mình trong danh sách bên dưới.

Sau khi kết nối xong, bạn cần liên kết địa chỉ lấy hàng và chọn để đồng bộ hóa tồn kho và đơn hàng, đồng thời tự động cập nhật trạng thái đơn hàng trên các cửa hàng mới kết nối trên Omisell.

Cách 2: Kết nối từ Shopify

Bước 1: Đăng nhập Shopify bằng email đăng ký tài khoản Omisell

Bước 2: Truy cập vào cửa hàng ứng dụng, tìm Omisell

Bước 3: Liên kết tài khoản, lựa chọn quốc gia cho cửa hàng Shopify

Bước 4: Hoàn tất kết nối, bắt đầu đăng bán sản phẩm lên Shopify

Bài viết liên quan:

>>> Hướng dẫn kết nối với Sapo

>>> Hướng dẫn kết nối Haravan

>>> Cách kêt nối các kênh bán trên Omisell