Kết nối Omisell và KiotViet giúp người bán hàng có thể quản lý tập trung tồn kho và đơn hàng từ các kênh online, offline chính xác. Cụ thể khi khách hàng đang sử dụng hệ thống KiotViet là nền tảng quản lý các đơn hàng từ nhiều kênh bán, Omisell sẽ hỗ trợ giúp đồng bộ các đơn hàng từ kênh online khác (Shopee, Lazada, Tiki,…) lên hệ thống KiotViet.

Để kết nối Omisell cho những khách hàng sử dụng KiotViet, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kết nối shop KiotViet

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào https://app.omisell.com, vào Kết nối Shop -> chọn KiotViet

KiotViet 1

Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Xem hướng dẫn lấy API Key và Mã bảo mật tại đây

kiotviet 2

Bật đồng bộ tồn kho và đơn hàng tại danh sách các shop đã kết nối

kiotviet 3

Bước 2: Đồng bộ sản phẩm từ KiotViet sang Omisell

Vào Kho sản phẩm -> chọn mục Tất cả sản phẩm -> Thêm sản phẩm -> Đồng bộ từ Shop

kiotviet 4

Bước này bạn sẽ đồng bộ các sản phẩm từ KiotViet về hệ thống Omisell.

Chọn hình thức nhập sản phẩm:

  • Chỉ đồng bộ sản phẩm từ Shop: Nếu chọn mục này, sản phẩm sẽ được cập nhật tại mục Sản phẩm đang bán >> Chưa được liên kết
  • Đồng bộ sản phẩm từ Shop và tạo sản phẩm vào tồn kho: Nếu chọn mục này, sản phẩm sẽ được đồng bộ cả về tồn kho và danh sách sản phẩm đang bán. Danh sách sản phẩm sẽ cập nhật trong cả mục Kho sản phẩmSản phẩm đang bán>>Đã liên kết
  • Đồng bộ sản phẩm từ kênh bán và cập nhật/tạo mới thông tin sản phẩm theo SKU: Hệ thống sẽ đồng bộ sản phẩm từ Shop của bạn đồng thời cập nhật/tạo mới sản phẩm trong tồn kho. Thông tin được phép cập nhật: hình ảnh, mô tả, kích thước, cân nặng

kiotviet 5


Bước 3: Đồng bộ đơn từ Omisell lên KiotViet

Để đồng bộ đơn hàng từ Omisell lên KiotViet, bạn cần cài đặt ứng dụng KiotViet Sync trên kho ứng dụng của Omisell. Vào phần Ứng dụng -> KiotViet Sync.

Tại cửa sổ mới mở chọn Kết nối

kiotviet 6

Sau khi cài đặt xong, chọn shop KiotViet mà bạn đã kết nối và tuỳ chọn bật đồng bộ như hình dưới đây:

Kiotviet 7

Sau khi đã cấp quyền đồng bộ cho shop, bạn vẫn ở trong ứng dụng KiotViet Sync và đồng bộ đơn hàng từ Omisell sang KiotViet, click vào Đồng bộ đơn sang KiotViet

Kiotviet 8

Vậy là đã hoàn thành việc kết nối và đồng bộ đơn hàng từ Omisell sang KiotViet!

Có thể bạn quan tâm:

>>> Hướng dẫn bán hàng đa kênh kết hợp giữa KiotViet và Omisell

>>> Hướng dẫn kết nối Haravan

>>> Hướng dẫn kết nối với Sapo