Kết nối Omisell với các kênh bán để giúp bạn dễ dàng quản lý bán hàng đa kênh. Omisell cho phép bạn kết nối với nhiều kênh bán, vì vậy bạn có thể quản lý tất cả cửa hàng chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Đây là hướng dẫn giúp bạn có thể kết nối Omisell với cửa hàng Haravan của mình:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn Kết nối Shop từ menu bên trái
Bước 2: Chọn Nền tảng mua sắm >> Haravan

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết về cửa hàng Haravan tại cửa sổ mới mở

haravan omisell


Bước 4: Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Kết nối. Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập của Haravan. Copy API của shop để kết nối cửa hàng. Khi quá trình hoàn tất, bạn có thể thấy cửa hàng của mình trong danh sách bên dưới.

Sau khi kết nối xong, bạn cần liên kết địa chỉ lấy hàng và chọn để đồng bộ hóa tồn kho và đơn hàng, đồng thời tự động cập nhật trạng thái đơn hàng trên các cửa hàng mới kết nối trên Omisell.

Bài viết liên quan:

>>> Hướng dẫn kết nối với Sapo
>>> Cách kêt nối các kênh bán trên Omisell
>>> Cách kết nối và sử dụng Pancake trong Omisell