Cài đặt ứng dụng để giúp cho việc kinh doanh của bạn hoàn thiện hơn. Ngoài ra nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng ngoài như Pos, sổ quỹ thì việc kết nối này cho phép bạn thực hiện tất cả trên 1 nền tảng.

Để cài đặt ứng dụng tích hợp vào Omisell bạn làm các bước sau:
B1: Vào mục Ứng dụng
B2: Click chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt

B3: Bấm chọn Cài đặt ứng dụng để bắt đầu cài đặt

Khi ứng dụng hiện trạng thái Đã cài đặt nghĩa là bạn đã hoàn tất quá trình.
Để sử dụng ứng dụng, click vào nút Chi tiết trong ứng dụng đó.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách sử dụng ứng dụng POS trong Omisell
>>> Ứng dụng Omichat
>>> Ứng dụng Đối Soát Thanh Toán

Cài đặt ứng dụng để giúp cho việc kinh doanh của bạn hoàn thiện hơn. Ngoài ra nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng ngoài như Pos, sổ quỹ thì việc kết nối này cho phép bạn thực hiện tất cả trên 1 nền tảng.

Để cài đặt ứng dụng tích hợp vào Omisell bạn làm các bước sau:
B1: Vào mục Ứng dụng
B2: Click chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt

B3: Bấm chọn Cài đặt ứng dụng để bắt đầu cài đặt

Khi ứng dụng hiện trạng thái Đã cài đặt nghĩa là bạn đã hoàn tất quá trình.
Để sử dụng ứng dụng, click vào nút Chi tiết trong ứng dụng đó.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách sử dụng ứng dụng POS trong Omisell

>>> Ứng dụng Omichat

>>> Ứng dụng Đối Soát Thanh Toán