Dự báo nhập hàng là một tính năng hỗ trợ giúp nhà bán hàng có thể dễ dàng lên kế hoạch nhập hàng hóa dựa theo lịch sử bán hàng.  

Ví dụ bạn dự định nhập hàng hóa để tồn kho dự trữ bán trong vòng 1 tháng hay nửa năm thì tính năng này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về số liệu bán hàng và số liệu hàng hóa đang còn tồn trong kho và gợi ý số lượng hàng hóa cần nhập.

Để sử dụng tính năng này, tại giao diện Omisell, bạn vào mục Tổng quan >> Báo cáo >> Tại khung Kho sản phẩm chọn Dự báo nhập hàng.

Tại giao diện dự báo nhập hàng, bạn chọn các bộ lọc về thời gian, tên cửa hàng, kho hàng hoặc thương hiệu và lựa chọn số ngày muốn xem dự báo bán hàng.

Sau khi lựa chọn xong bộ lọc thì số liệu dự báo nhập hàng sẽ được hiển thị thành bảng như ảnh minh họa dưới đây.

Trong bảng sẽ hiển thị các thông tin:

 • Đã bán: Số lượng sản phẩm bán ra trong khoảng thời gian được chọn trên bộ lọc
 • Tồn kho: Số lượng hàng tồn kho còn lại hiện tại
 • Số lượng tối thiểu: Số lượng tồn kho tối thiểu bạn đã cài đặt theo số lượng trong cảnh báo hết hàng
 • Đã bán trung bình ngày: Số lượng hàng hóa bán ra trung bình một ngày trong khoảng thời gian được lựa chọn trên bộ lọc tìm kiếm (đã loại bỏ các ngày sản phẩm chưa có tồn kho)
 • Dự kiến bán/ ... Ngày: Số lượng sản phẩm dự tính sẽ cần đủ cho số ngày bạn dự tính thêm hàng hàng nhập kho đủ sử dụng được tính bằng công thức:
  Đã bán trung bình ngày*Số ngày dự tính nhập hàng
 • Số lượng hàng cần nhập: Số lượng hàng hóa gợi ý cần nhập để phù hợp với số ngày dự tính nhập hàng và số hàng còn tồn trong kho
 • Thời gian nhập hàng: Thời gian muốn lập dự trù hàng hóa trong kho.
 • Số ngày dự kiến hết hàng: Số ngày dự kiến sẽ bán hết số lượng hàng hóa đang còn trong kho hiện tại
 • Doanh số bán hàng bị mất: Doanh số bán hàng sẽ bị mất dựa theo thời gian nhập hàng và thời gian dự kiến hết hàng.

Bài viết liên quan:

>>> Điều chỉnh tồn kho

>>> Tạo đơn mua hàng và cập nhật tình trạng mua hàng nhập kho

>>> Cách thêm và đồng bộ sản phẩm đa kênh trên Omisell