Với các đơn hàng từ sàn TMDT, bạn có thể đồng bộ tất cả về hệ thống Omisell để xử lý tập trung.

Vào mục Đơn hàng, chọn Thêm đơn hàng >> Đồng bộ đơn hàng

Chọn thời gian đơn hàng được tạo, trạng thái đơn hàng và các shop từ sản TMĐT hoặc nền tảng mua sắm bạn muốn đồng bộ đơn hàng. Sau đó chọn đồng bộ đơn hàng.

Sau đó cửa sổ sẽ chuyển sang bảng Trạng thái đồng bộ từ Shop để bạn xem lịch sử đồng bộ. Bấm dấu X ở góc trên bên phải cửa sổ để tắt.

Dưới mục trạng thái đồng bộ là danh sách các đơn hàng từ các cửa hàng đã được đồng bộ.


Bài viết liên quan:

>>> Quản lý đơn hàng trên Omisell
>>> Thông báo thay đổi quy trình xử lý đơn hàng Haravan trên Omisell
>>> Các lưu ý về đơn hàng trên Omisell