Với các đơn hàng từ sàn TMDT, bạn có thể đồng bộ tất cả về hệ thống Omisell để xử lý tập trung.

https://www.youtube.com/watch?v=aibESH_3wsw

Vào mục Đơn hàng, chọn Thêm đơn hàng >> Đồng bộ đơn hàng

đồng bộ đơn hàng TMĐT

Chọn shop từ sản TMĐT hoặc nền tảng mua sắm bạn muốn đồng bộ đơn hàng. Sau đó chọn đồng bộ đơn hàng. Sau đó cửa sổ sẽ chuyển sang bảng Trạng thái đồng bộ từ Shop để bạn xem lịch sử đồng bộ. Bấm dấu  ở góc trên bên phải cửa sổ để tắt.

đồng bộ đơn hàng TMĐT 2

Để theo dõi quá trình đồng bộ đơn hàng, bạn có thể xem trạng thái đồng bộ ở 2 ô màu vàng và xanh phía trên.

Dưới mục trạng thái đồng bộ là danh sách các đơn hàng từ các cửa hàng đã được đồng bộ.


Bài viết liên quan:

>>> Quản lý đơn hàng trên Omisell

>>> Thông báo thay đổi quy trình xử lý đơn hàng Haravan trên Omisell

>>> Các lưu ý về đơn hàng trên Omisell