1. Chuẩn bị file đơn hàng trên Google Sheets

Tạo file Google Sheets theo mẫu

Điền các trường thông tin đầy đủ theo yêu cầu trừ cột trạng thái không cần điền mà để trống.

Chia sẻ quyền truy cập file Google Sheets này cho địa chỉ email [email protected] bằng cách bấm nút Chia sẻ hoặc Share ở góc trên bên phải màn hình (nút màu xanh).

Sau đó gõ địa chỉ email [email protected] vào địa email muốn chia sẻ. Sau đó chọn Xong hoặc Done để hoàn tất việc chia sẻ

Đồng bộ từ Google Sheet về chỉ cần share quyền 1 lần cho email : [email protected]
Các lần đồng bộ sau chỉ cần thêm thông tin đơn hàng trên Sheet và Click vào phần Quản lý danh sách các file đã nhập -> chọn tên Sheet đã nhập -> chọn đồng bộ ngay

LƯU Ý:
Mã SKU sản phẩm trong file Google Sheets phải là các mã SKU đã có trong Omisell. Trường hợp nhập mã SKU mới, bạn cần thực hiện thêm mã SKU đó theo hướng dẫn Thêm sản phẩm

2. Đồng bộ đơn hàng từ Google Sheets

Đồng bộ đơn hàng từ Google Sheets lần đầu

Vào mục Đơn hàng, chọn Thêm đơn hàng >> Nhập đơn bằng Google Sheets.

Lần đầu nhập đơn hàng bằng Google Sheets hãy chọn mục Đồng bộ từ file Google Sheets mới >> Click Đồng bộ ngay

Ở giao diện mới mở, chọn loại shop phát sinh đơn hàng mà bạn muốn đồng bộ và dán link của file đơn hàng Google Sheets vừa tạo vào. Sau đó chọn Đồng bộ ngay.

Ở bước tiếp theo, bạn cần liên kết thông tin ở các cột trong Google Sheet và lựa chọn thời gian tự động cập nhật thông tin từ file này theo các mốc: Mỗi 30 phút, Mỗi giờ, Hàng ngày tùy theo nhu cầu riêng của bạn.

Lựa chọn tên cột trong Google Sheets liên kết với nội dung tương ứng trong bảng, sau đó bấm Xem trước.

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách đơn hàng trong file Google Sheets bạn vừa nhập trong mục Xem trước để bạn rà soát lại xem có bị lỗi trong khi liên kết nội dung không. Cuối cùng, chọn Nhập đơn hàng để hoàn tất quá trình đồng bộ đơn hàng từ Google Sheets

Đồng bộ đơn hàng sau từ file Google Sheets đã nhập

Sau các bước Đơn hàng>> Thêm đơn hàng >> Nhập đơn bằng Google Sheets, bạn chọn Đi tới danh sách để cập nhật các đơn hàng mới từ các file Google Sheets đã nhập.

Chọn tên file Google Sheets và tên gian hàng bạn muốn cập nhật trong danh sách các files đã đồng bộ tại cột Tên file để chỉnh sửa thông tin trên file Google Sheets đã nhập. Sau khi chỉnh sửa xong file Google Sheets đó, quay lại giao diện Omisell và chọn bấm nút Đồng bộ ngay để cập nhật đơn hàng.

Lưu ý:
Các đơn hàng mới cập nhật lại trong files Google Sheet để trống cột trạng thái. Khi đơn hàng được đồng bộ trên hệ thống Omisell thì trạng thái sẽ được nhảy tự động về trạng thái Created giống như trong file mẫu


Bài viết liên quan:

>>> Quản lý đơn hàng trên Omisell
>>> Chi tiết và cách xử lý cập nhật đơn hàng
>>> Đóng gói một phần/từng phần đơn hàng