Việc khai báo tồn kho trên Omisell là 1 trong những việc quan trọng nhất, cập nhật điều chỉnh tồn kho giúp bạn quản lý hàng hóa trong kho hàng của mình. Bước này áp dụng cho các sản phẩm đã được thêm và liên kết tồn kho trên hệ thống Omisell. Bước cập nhật tồn kho này sẽ giúp Omisell thống kê các tồn kho sản phẩm tại từng kho hàng giúp bạn quản lý kho hàng dễ dàng hơn để có thể có các cách điều chỉnh tồn kho phù hợp với mô hình bán hàng của mình.

Để điều chỉnh tồn kho, bạn thực hiện theo các cách sau:

B1: Vào mục Kho sản phẩm
B2: Chọn Điều chỉnh tồn kho sau đó chọn kho hàng bạn muốn thêm tồn kho


Sau bước này có 3 cách điều chỉnh tồn kho như sau:
Cách 1: Nhập trực tiếp số lượng tồn kho sản phẩm – Áp dụng với các sản phẩm có tồn kho >0
B3: Tại danh mục các sản phẩm, nhập số lượng sản phẩm vào kho (tồn kho đệm và tồn kho thực tế) số lượng này được hiển thị bằng số dương/ số âm).
B4 : Bấm Lưu để lưu lại số lượng tồn kho vừa thay đổi

Cách 2: Nhập tồn kho theo file Excel cho các sản phẩm mới chưa nhập trên Omisell
B3: Click vào nút Hành động ở góc trên bên phải màn hình rồi chọn điều chỉnh tồn kho/ điều chỉnh tồn kho đệm

B4: Ở cửa sổ mới mở, chọn địa điểm kho bạn muốn thay đổi số lượng hàng tồn kho
B5: Tải file excel cập nhật tồn kho lên (theo mẫu file hướng dẫn trong cửa sổ)
B6: Click Nhập file để cập nhật danh sách tồn kho mới

điều chỉnh tồn kho 3


Cách 3: Thêm tồn kho cho sản phẩm đang có tồn kho bằng 0
B3: Chọn nút Hành động tại giao diện Điều chỉnh tồn kho rồi chọn Thêm tồn kho sản phẩm mới

B4: Tại cửa sổ mới mở, lựa chọn tên kho hàng bạn muốn cập nhật thông tin và chọn sản phẩm trong kho cần điều chỉnh tồn kho.

điều chỉnh tồn kho 5


B5: Bấm nút Tiếp theo ở phía cuối cửa sổ để tiếp tục
B6: Ở cửa sổ tiếp theo, nhập tồn kho cập nhật của các sản phẩm bạn vừa chọn và nhập ghi chú lý do nhập (bắt buộc) để tiện tra cứu thông tin điều chỉnh tồn kho về sau.

điều chỉnh tồn kho 6


B7: Chọn Điều chỉnh để hoàn tất.

Để xem lại kết quả sau khi cập nhật tồn kho bạn vào mục Kho sản phẩm => Tất cả sản phẩm để xem tồn kho tổng của các sản phẩm đang có của bạn. Muốn xem tồn kho theo từng kho hàng thì xem trong mục điều chỉnh tồn kho rồi chọn kho hàng bạn muốn kiểm tra để xem. Nếu cần điều chỉnh thì lặp lại các bước như hướng dẫn phía trên.

Bài viết liên quan:

>>> Cách sử dụng Omisell để quản lý tồn kho đa kênh hiệu quả
>>> Tạo đơn mua hàng và cập nhật tình trạng mua hàng nhập kho
>>> Hướng dẫn Cài đặt tồn kho nâng cao trên Omisell