Hiện tại Omisell mới đang hỗ trợ xử lý đơn hàng sản phẩm số bằng cách đồng bộ sản phẩm số từ sàn Shopee về hệ thống và xử lý như đơn hàng bình thường. Còn các kênh bán khác hiện không hỗ trợ xử lý đơn hàng sản phẩm số.

Một số lưu ý khi bán sản phẩm số trên sàn Shopee:


Có thể bạn quan tâm:

>>> Quản lý đơn hàng trên Omisell

>>> Các lưu ý về đơn hàng trên Omisell

>>> Quy trình nhập hàng hoàn và cập nhật tồn kho lên hệ thống Omisell