Xóa sản phẩm trong Omisell là tính năng dùng khi bạn không còn bán sản phẩm đó hoặc không muốn quản lý tồn kho và đơn hàng bán sản phẩm đó trên Omisell.

Để xóa sản phẩm trên Omisell bạn làm theo hướng dẫn sau:

Vào mục Kho sản phẩm >> Tất cả sản phẩm >> Tại sản phẩm muốn xóa chọn dấu ba chấm dọc >> Xóa

Lưu ý

  • Xóa sản phẩm trên hệ thống Omisell này không làm ngưng đăng bán sản phẩm này trên các kênh bán đã liên kết (nếu có). Để ngưng bán sản phẩm bạn cần làm theo hướng dẫn Cách ngừng bán một sản phẩm trên Omisell
  • Việc xóa một sản phẩm trên Omisell nên xóa sản phẩm không còn đăng bán trên các kênh bán và không còn sản phẩm nào tồn kho (tồn kho bằng = 0) để đảm bảo việc quản lý tồn kho được chính xác.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Các thông tin sản phẩm cần lưu ý khi tạo & đồng bộ sản phẩm về Omisell
>>> Hủy đơn hàng và những điều cần lưu ý
>>> Thay đổi thông tin đơn hàng và những điều cần lưu ý