Omisell xây dựng trang báo cáo tổng quan giúp bạn có cái nhìn tổng thể về việc bán hàng của mình. Từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý.
Trong mục Tổng quan, bạn sẽ thấy giao diện thống kê các loại báo cáo tổng quan trong Omisell như hình dưới đây.

Để xem báo cáo tổng quan trên Omisell bạn cần chọn mốc thời gian cần xem báo cáo để có số liệu đúng yêu cầu. Các bảng báo cáo dưới đây thể hiện con số thống kê trong thời gian được chọn.

Ý nghĩa các bảng:

Bảng “Tổng doanh số”:

Trong bảng ‘Tổng doanh số”, hệ thống Omisell sẽ hiển thị biểu đồ doanh thu theo số tiền và tổng số đơn hàng thành công trong thời gian được chọn so với mốc thời gian trước đó.

Bảng Đơn hàng

Tổng đơn hàng so sánh giữa thời gian được chọn so với thời gian trước đó

Báo cáo số đơn hàng và vận đơn cần xử lý

Đây là 2 biểu đồ báo cáo về số đơn hàng và số vận đơn cần xử lý. Bạn có thể xuất file excel cho báo cáo này ở nút nhỏ có biểu tượng Excel ở góc trên bên phải của biểu đồ.

Báo cáo sản phẩm bán chạy và kho hàng bán chạy

Báo cáo sản phẩm, shop bán chạy

Bảng thống kê đơn hàng theo từng sản phẩm và doanh thu tương ứng theo số đơn hàng đã phát sinh theo mốc thời gian bạn chọn. Dựa vào bảng bạn có thể biết được trong thời gian được báo cáo, sản phẩm nào bán chạy và sản phẩm nào ít được bán ra hơn để có điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.

Tương tự như vậy khi chuyển sang tab Shop bảng sẽ hiển thị số đơn hàng phát sinh và doanh thu tương ứng ở từng shop online và cửa hàng bán lẻ truyền thống của bạn. Giúp bạn nắm được hiệu quả bán hàng của từng kênh bán và cũng như vị trí địa lý của cửa hàng nào có ưu thế hơn so với các cửa hàng còn lại.

Bảng báo cáo kho hàng bán chạy, nhân viên sale

Bảng thống kê các đơn hàng phát sinh trong thời gian được chọn và doanh thu tương ứng của từng kho hàng của bạn. Việc này có thể giúp bạn nắm được kênh bán hoặc vị trí địa lý bán hàng tốt trong thời gian được báo cáo.

Tương tự như vậy khi chuyển sang tab Nhân viên, bạn cũng sẽ thấy hiển thị tên nhân viên kèm doanh thu và số đơn hàng mà nhân viên sale đó thực hiện. Khi bạn quản lý nhiều nhân viên telesale qua Omisell, phần bảng này sẽ giúp bạn nắm được doanh thu và số đơn hàng nhân viên telesale đó chốt được trong khoảng thời gian báo cáo. Bảng này giúp cho bạn có thể đánh giá được năng lực nhân viên để có những chính sách khen thưởng và những chương trình đào tạo cho phù hợp.

Bên cạnh các báo cáo tổng quan này, Omisell còn có các báo cáo chi tiết hơn. Để xem các báo cáo này bạn vào mục Tổng quan >> Báo cáo. Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới đây