Sau khi đơn hàng được tạo, bạn cần tạo vận đơn để điều phối đơn vị vận chuyển qua lấy hàng. Bạn có thể tạo vận đơn theo từng đơn hoặc chọn hàng loạt đơn để tạo đồng thời

Để tạo vận đơn cho đơn hàng, hãy bấm vào nút Tạo vận đơn ngay trong mã đơn hàng đó để tạo vận đơn.

Trong màn hình mới hiển thị, lựa chọn địa chỉ lấy hàng, đơn vị vận chuyển và thông tin về kích thước, trọng lượng đóng gói của đơn hàng sau đó bấm Tạo vận đơn để hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách kết nối hãng vận chuyển trong Omisell
>>> Cách sử dụng Omisell để quản lý tồn kho đa kênh hiệu quả
>>> Cách tạo bảng kê đóng gói trong hệ thống Omisell