Hãng vận chuyển AhaMove đáp ứng nhu cầu giao hàng gấp cho các shop bán hàng với chi phí thấp và tính năng đặc biệt gộp đơn ship giúp giảm chi phí giao hàng.

Bước 1: Liên kết và cài đặt đơn vị vận chuyển AhaMove

Vào Cài đặt -> Cấu hình vận chuyển -> Thêm mới

omisell ket noi ahamove

Chọn hãng vận chuyển AhaMove và điền thông tin vào bảng.  

Lưu ý: Bạn cần phải điền chính xác số điện thoại 

Omisell ket noi AhaMove 2

Tiếp theo, bạn cần liên kết tài khoản nhân viên tại biểu tượng như hình dưới đây, thêm số điện thoại nhân viên -> Cập nhật

Omisell ket noi ahamove 3

omisell ket noi ahamove

Sau bước thêm nhân viên, bạn cần cài đặt dịch vụ đơn đặt giao hàng tại Services

omisell ket noi ahamove

Chọn các dịch vụ như hình dưới đây -> Sau đó bấm Xác nhận:

omisell ket noi ahamove 6

Bước 2: Bắt đầu sử dụng dịch vụ AhaMove

Đầu tiên bạn cần vào Đơn hàng -> Chọn đơn hàng mà bạn muốn ưu tiên vận chuyển nhanh bằng Ahamove -> Tạo vận đơn cho đơn hàng -> Chọn hãng vận chuyển là AhaMove và chọn Fulfill Now.


Khi nhân viên đóng gói đơn hàng này thì khi nhìn trên hệ thống sẽ ưu tiên đóng gói trước.

Lưu ý là đơn hàng sẽ được in bill của Omisell vì đơn hàng giao nhanh trong nội thành sẽ không có bill của hãng vận chuyển.

Sau đó, người bán tạo Bảng kê đóng gói -> Đơn hàng đang ở trạng thái Sẵn sàng giao hàng: Điều này có nghĩa là đơn hàng đã đóng gói xong và đủ điều kiện để bàn giao sang hãng vận chuyển Ahamove. Lúc này, đơn hàng mới hiện trong danh sách vận đơn.

Gộp đơn giao hàng AhaMove

Ý nghĩa của việc này là khi shipper đến lấy hàng giao gấp nội thành, thay vì đặt 3 người giao khác nhau kéo theo chi phí vận chuyển sẽ cao thì 1 người giao hàng sẽ nhận các đơn trên cùng 1 cung đường giao hàng. Khi đó phí vận chuyển sẽ được tối ưu và giảm chi phí cho người bán hàng cũng như khách mua hàng.

Vào danh sách vận đơn và đặt tài xế giao hàng, bạn vào phần Vận đơn -> Danh sách vận đơn -> Đặt giao hàng -> Chọn hình thức vận chuyển Ahamove và chọn địa chỉ lấy hàng -> Tối ưu vận chuyển

Omisell ket noi ahamove

Sau khi chọn Tối ưu vận chuyển, chọn Tìm kiếm tài xế, sau đó màn hình sẽ chuyển sang giao diện của AhaMove.

Omisell ket noi ahamove 9

Lưu ý:
  • Bạn có thể huỷ chuyến bất kỳ lúc nào với điều kiện tài xế chưa đến nhận đơn hàng.
  • Đối với đơn hàng COD, shipper sẽ ứng trước cho người bán.