Trong quá trình kinh doanh, có thể sẽ có một số trường hợp bạn muốn ngừng bán một sản phẩm và đồng bộ việc này lên kênh bán. Trong hệ thốngOmisell bạn có thể thực hiện việc này bằng cách làm dưới đây:

Bạn có thể vào mục Kho sản phẩm => Tất cả sản phẩm => Tắt nút hoạt động màu xanh tại cột Hoạt động của sản phẩm. Như vậy, tất cả kênh bán sẽ ngưng bán sản phẩm ngay khi bạn thực hiện.


Sản phẩm ngưng bán sẽ được hiển thị tại bảng Ngừng kinh doanh

Lưu ý: Bạn cần tìm hiểu chính sách ngưng bán sản phẩm trên sàn vì việc ngưng bán sẽ ảnh hưởng đến các deal đang chạy và có thể vi phạm chính sách của sàn.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách đăng bán nhiều sản phẩm lên kênh bán
>>> Cách đăng bán sản phẩm trong hệ thống Omisell
>>> Các bước đăng bán một sản phẩm mới (pre-order) lên kênh bán