Để kết nối, GHTK sẽ cung cấp cho mỗi Shop một mã API Token Key riêng. Cách lấy mã:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Shop -> Chọn Sửa thông tin cửa hàng

Bước 2: Trong mục các thông tin cơ bản, Shop sẽ lấy được mã API Token Key

Sau khi lấy mã, bạn điền mã API Token Key và điền vào mục cấu hình vận chuyển để kết nối với hãng Giao Hàng Tiết Kiệm.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách lấy Token của hãng vận chuyển Giao Hàng Nhanh

>>> Cách kết nối hãng vận chuyển trong Omisell

>>> Vận đơn - Theo dõi việc vận chuyển