Để kết nối đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, bạn cần điền API Token.
Để lấy Token kết nối với hãng vận chuyển Giao Hàng Nhanh bạn làm theo các bước sau đây:
B1: Đăng nhập tài khoản Giao Hàng Nhanh
B2: Chọn vào tên tài khoản như trong hình

B3: Màn hình hiện đầy đủ thông tin tài khoản và chọn vào nút “Xem” để lấy Token

B4: Copy Token để đưa vào phần Access Token trong mục “cấu hình vận chuyển” hãng vận chuyển Giao Hàng Nhanh trên Omisell để kêt nối


Điền địa chỉ lấy hàng của hãng vận chuyển GHN tương ứng với địa chỉ lấy hàng trên Omisell mà bạn muốn thiết lập -> Cập nhật

GHN Token

B5: Bạn thực hiện cấp quyền nhân viên cho tài khoản Omisell: Phân quyền -> Chỉnh sửa nhân viên

GHN Token

Chọn nhân viên sau đó ấn Hoàn thành


Lúc này, sẽ có 1 mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký của bạn để xác nhận việc thay đổi. Điền mã OTP trên màn hình để hoàn tất.

GHN Token 3
Vậy là bạn đã hoàn thành kết nối đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh trên Omisell.

GHN Token 4

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách kết nối hãng vận chuyển trong Omisell

>>> Thay đổi nhãn vận chuyển theo thương hiệu

>>> Vận đơn – Theo dõi việc vận chuyển