Sau khi liệt kê các sản phẩm đăng bán vào kho Omisell, bạn sẽ cần đăng bán các sản phẩm đó lên các kênh bán. Để đăng bán sản phẩm bạn chọn mục Kho sản phẩm >> Tất cả sản phẩm để chọn các sản phẩm cần đăng bán.


Để đăng bán một sản phẩm bạn làm theo hướng dẫn Đăng bán sản phẩm

Để đăng bán nhiều sản phẩm lên kênh bán, bạn làm theo các bước sau:
B1: Trong giao diện Tất cả sản phẩm, tích chọn các sản phẩm muốn đăng bán
B2: Chọn mục Hành động
B3: Chọn Đăng bán sản phẩm


B4: Trong cửa sổ mới mở, chọn các shop bạn muốn đăng bán/ hoặc tích Chọn tất cả nếu muốn đăng bán lên tất cả các shop.

đăng bán nhiều sản phẩm omisell 3

B5: Bấm Đồng bộ sản phẩm. Sau bước này thì các sản phẩm được chọn sẽ được đăng lên các kênh bán và danh sách các kênh bán của sản phẩm sẽ hiển thị tại cột Shop trong giao diện Tất cả sản phẩm.

Lưu ý:

Một vài trường hợp đặc biệt, sản phẩm bị thiếu thông tin hoặc chưa đạt yêu cầu lên đăng bán tại một số shop sẽ không thể dùng cách đăng bán nhiều sản phẩm này được mà cần làm theo hướng dẫn Đăng bán sản phẩm để cập nhật thêm thông tin sản phẩm rồi mới đăng bán được.

Bài viết liên quan:

>>> Cách cập nhật giá bán cho nhiều sản phẩm
>>> Cập nhật giá bán đa kênh cho các sản phẩm
>>> Các bước đăng bán một sản phẩm mới (pre-order) lên kênh bán