Dưới đây là những điều cần lưu ý về mục thông tin sản phẩm khi tạo và đồng bộ sản phẩm về Omisell

1. Các SKU của sản phẩm cần thống nhất trong tất cả các kênh bán hàng

Việc này giúp việc quản lý tồn kho và đơn hàng khi bán hàng đa kênh qua Omisell trở nên dễ dàng hơn, tránh nhầm lần một sản phẩm có 2 mã SKU dẫn đến việc quản lý đồng bộ tồn kho bị sai lệch.

2. Mục mô tả chi tiết cần cập nhật đủ ký tự yêu cầu theo từng kênh

Mỗi một kênh bán lại có một yêu cầu về nội dung trong mục mô tả chi tiết khác nhau. Do đó khi đồng bộ sản phẩm từ các kênh bán về Omisell để đăng lên một kênh bán khác, người bán cần xem lại yêu cầu về nội dung mô tả sản phẩm của kênh bán muốn đăng lên để cập nhật lại chi tiết mô tả cho phù hợp.

3. Hình ảnh đăng trong sản phẩm cần đa dạng để đáp ứng đủ nhu cầu của nhiều kênh bán.

Thông thường ảnh sản phẩm đăng bán trên các kênh bán tại sàn đa phần sẽ yêu cầu là ảnh vuông và kích thước không quá bé hoặc quán lớn. Mỗi một sàn lại có yêu cầu về hình ảnh và kích thước có sự khác biệt. Do đó sản phẩm muốn đăng bên lên đa kênh qua Omisell cần phải có nhiều ảnh đáp ứng được nhu cầu bán đa kênh đó để đạt hiệu quả bán hàng tốt nhất. Khi đồng bộ sản phẩm đăng bán từ một kênh bán khác sang, ngoài việc kiểm tra về nội dung mô tả sản phẩm cũng phải xem xét đến hình ảnh sản phẩm đồng bộ sang đã đáp ứng được yêu cầu của kênh bán chưa để có điều chỉnh phù hợp.

Trên đây là 3 lưu ý về mục thông tin sản phẩm khi tạo & đồng bộ sản phẩm về Omisell. Hi vọng qua bài viết này, các bạn có thể tối ưu hơn nội dung thông tin sản phẩm để bán hàng đa kênh hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách thêm và đồng bộ sản phẩm đa kênh về Omisell

>>> Hướng dẫn cách đồng bộ và đăng bán sản phẩm đa kênh với Omisell

>>> Cách đăng bán nhiều sản phẩm lên kênh bán