Omisell เป็นแพลตฟอร์มการจัดการแบบหลายช่องทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ขาย Omisell ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสินค้าคงคลังจัดการการขายหลายช่องทาง (ออนไลน์และออฟไลน์) การดำเนินงานการจัดส่ง ฯลฯ

Omisell คือ ระบบจัดการ การขายจากหลายแพลตฟอร์มรวมไว้ช่องทางเดียว และถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายสินค้าออนไลน์และออฟไลน์ การดำเนินการ หรือการจัดส่ง เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Omisell ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงหลายร้อยรายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจัดหาโซลูชันที่ทันสมัยที่สุดช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการธุรกิจของตนเองได้บนแพลตฟอร์มเดียว

Multi-channel integration: Sellers can manage all orders from e-commerce platforms, retailers to offline stores using Omisell.
การรวมช่องทางการขาย: ผู้ขาย สามารถรวมทุกคำสั่งซื้อ จากหลายแพลตฟอร์มไว้ที่ omisell ที่เดียว

How to connect to sales channels: https://help.omisell.com/en/category/connect-stores-orbc7y/
วิธีเชื่อมต่อช่องทางการขาย

Inventory management: Omisell system helps you to manage inventory multi-channel and multi-warehouse, ensuring real-time update anytime an order is placed to avoid the risk of dead stock and out of stock.
การจัดการคลังสินค้า: Omisell ช่วยจัดระบบคลังสินค้าได้แบบหลากหลายช่องทางการขาย อีกทั้งสามารถอัปเดตรายการสินค้าแบบเรียลไทม์ และลดความผิดพลาดในการทำงาน

How to sync and manage inventory: https://help.omisell.com/en/category/sync-and-manage-inventory-6r5qwz/
วิธีซิงค์และจัดการสินค้าคงคลัง
Order management: Process large quantities of orders with bulk update & print actions. All orders are automatically synced every 10 minutes to provide the fastest fulfilment to buyers.
การจัดการคำสั่งซื้อ: ประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมากด้วยการอัปเดตและการปริ้นจำนวนมาก คำสั่งซื้อทั้งหมดจะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกๆ 10 นาทีเพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้เร็วที่สุด
วิธีซิงค์และจัดการคำสั่งซื้อ: https://help.omisell.com/en/category/sync-and-manage-orders-1sfuv4w/
วิธีสร้างการจัดส่ง: https://help.omisell.com/en/category/tracking-management-1c1hgie/

Payment: Partnering with international payment portals such as Stripe, Paypal, mPoS, etc., Omisell simplifies the payment and money flow tracking process. การชำระเงิน: เป็นพันธมิตรกับช่องทางการชำระเงินระหว่างประเทศ เช่น Stripe, Paypal, mPoS, และอื่นๆ Omisell ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการติดตามการชำระเงินและการหมุนของเงิน

How to review your subscription and make payment: https://help.omisell.com/en/category/billing-and-pricing-1ksh53v/ วิธีตรวจสอบการสมัครสมาชิกและการชำระเงิน:

Multi-channel sellers: Any merchants selling on more than one sales channels (both online and offline) can use Omisell to easily manage their businesses. ผู้ขายที่มีหลายช่องทางการขาย: ร้านค้าที่ขายมากกว่าหนึ่งช่องทางการขาย (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) สามารถใช้ Omisell เพื่อจัดการธุรกิจของตนได้อย่างง่ายดาย

Merchants with a large number of daily orders. Omisell helps sellers streamline the operational to better control inventory, manage orders and shipments to save time and human resources.
ร้านค้าที่มีออเดอร์จำนวนมากทุกวัน Omisell ช่วยให้ผู้ขายปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อควบคุมสินค้าคงคลังจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งได้ดีขึ้นเพื่อประหยัดเวลาและกำลังคน

If you have any questions about Omisell, don’t hesitate to contact our customer support! Omisell is always eager to hear from our customers to perfect our system as one of the best management platforms for multichannel sellers.
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Omisell อย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา! Omisell ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเสมอเพื่อทำให้ระบบของเราสมบูรณ์แบบในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขายหลายช่องทาง

Related posts:
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:
Overview of Omisell features
ภาพรวมของการให้บริการ Omisell
Account activation process
ขั้นตอนการเปิดใช้งานบัญชี
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!