Twilio เป็นบริการโทรศัพท์และ ข้อคอวามSMS ที่ให้บริการโซลูชั่นการสื่อสารสำหรับธุรกิจ Twilio อยู่ใน 10 อันดับแรกของแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ยอดนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถโทรออกและรับสายตลอดจนส่งและรับข้อความโดยใช้บริการ API ของเว็บ

การรวมระบบ Omisell เข้ากับ Twilio จะช่วยให้คุณจัดการการโทร ข้อความ SMS และการบริการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย การผสานรวมนี้เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการรักษาการสื่อสารในสองทางกับลูกค้าและซิงค์ข้อมูลการติดต่อที่สำคัญ คุณสมบัติของ Twilio ได้แก่ : ฟัง, โทร, SMS, ส่งวิดีโอ, แฮงเอาท์วิดีโอ

ค่าบริการ
Twilio ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ในการใช้บริการลูกค้าที่ใช้บริการใดจะชำระค่าบริการนั้นและขึ้นอยู่กับประเทศด้วย ดูรายการราคาของบริการ Twilio ได้ที่นี่

ในการผสานรวม Twilio คุณต้องมีบัญชี Twilio ก่อน

เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นี้: https://www.twilio.com
หากคุณไม่มีบัญชี, สามารถลงทะเบียนที่นี่เชื่อมต่อ Twilio กับการตั้งค่า Omisell

ไปที่การตั้งค่า -> ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ เลือกที่นี่ Twilio เพื่อเชื่อมต่อจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นที่คุณต้องกรอกกรอกข้อมูลที่จำเป็น

You need to fill in the required fields on Omisell to integrate Twilio application into the system.
You need to log into your Twilio account

If you want to connect to Twilio to make international calls, you will have to contact Twilio to register, purchase a sim and connect to Omisell. After purchasing the sim successfully, go to Omisell to configure Twilio call center.

- Steps to install Twilio on Omisell:

Step 1: Log into your Twilio account, click on the house icon => "**Dashboard**" to get "**Account SID**" and "**Caller ID**: phone number provided by the system."

Step 2: Get "App SID" click on the 3 dots (All Products & Services) => Programmable voice => TwiML => TwiML apps => Name the app => Click on app name => get SID codeStep 3: Get "API Key": Click on the icon of the house => Settings => API Key => get the code


Once connected successfully, you can start making calls on each of your orders on Omisell system.
Click on the receiver's name, in the Phone section, there is a phone icon. Click on it to perform a call.Note: Please install the necessary information on Twilio, contact support to be able to complete the calling function.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!