การตั้งค่าทางด้านภาษี ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสด และสถานะทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

เลือก “Setting”
เลือก “ Tax Settings”
เลือก “Add New”
กรอกข้อมูลบนหน้าต่างใหม่ที่โชว์ขึ้นมา

Tax name: ชื่อของภาษีที่ต้องการเพิ่ม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, อื่นๆ
Tax code: เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax value: ค่าภาษีที่ต้องการเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาขายหลังจากกรอกข้อมูลครบแล้ว เลือก “Add New”
รายการภาษที่เพิ่มใหม่จะปรากฎในลิสต์ด้านล่าง หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกร้านที่คุณต้องการใช้ค่าภาษีนี้ได้เลือกร้านที่คุณต้องการเก็บภาษี และ คลิก “OK” เพื่อยืนยันการตั้งค่า
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!