การซิงก์คำสั่งจัดซื้อจาก E-Commerce และ ช่องทางการขาย

การซิงก์คำสั่งจัดซื้อจากระบบ E-Commerce และ ช่องทางการขาย, ขั้นตอนแรกเลือก “ออเดอร์” “คำสั่งจัดซื้อ” >> “เพิ่มสินค้า” >> “ซิงก์คำสั่งจัดซื้อ”

เลือกร้านค้าจากระบบ E-Commerce หรือ ช่องทางการขายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ/ซิงก์ กับคำสั่งจัดซื้อ. หลังจากนั้นเลือก “นำเข้าคำสั่งซื้อ”

สำหรับการติดตามการเชื่อมต่อคำสั่งซื้อ, คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อที่จะปรากฏในกล่องสีเหลืองและสีฟ้าด้านบน

คุณสามารถดูสถานะ การเชื่อมต่อ จากรายการคำสั่งซื้อของร้านค้าที่ถูกเชื่อมต่อ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!